Get me outta here!

September 24, 2015

Đồ án xây dựng website tin học trực tuyến - Phần 3

III. Lập trình ứng dụng            
1.   Các giao diện chính cho người dùng
1.1 Giao diện trang chủ                                          Hình 15. Trang chủ

Phần header là phần đầu của trang web bao gồm:
-       Phần tìm kiếm: sẽ giúp cho người dùng cần tìm kiếm nhanh những tài liệu mà mình muốn xem.
-       Có menu các loại thể loại giúp cho người dùng có thể dễ dàng chọn lựa những tài liệu mà mình muốn.
-       Ngoải ra một số tài liệu được người quản trị hiển thị lên trang này cho người dùng tham khảo
   Phần content và phần footer của trang web bao gồm:
-           Sẽ có một menu dọc cho các bạn tìm kiếm những chủng loại và bài viết.
-       Sẽ có 9 bài viết mới nhất của mỗi thể loại được người quản trị đưa ra dựa theo id từ cao xuống thấp.
1.2  Giao diện trang xem thể loại

    Hình 16. Giao diện trang xem thể loại (Giáo trình)
              Đây là trang liệt kê một thể loại đồ án. Nếu người dùng nếu muốn tải về sẽ click chuột và hình Download (màu xanh).
1.3  Giao diện trang chi tiết       
                
           Hình 17. Giao diện trang xem chi tiết      
-         Đây là trang xem chi tiết một bài viết, có kèm theo thông tin của tài liệu và có nút để tải về.
-         Ngoài ra, khung bên phải sẽ có một list danh sánh bài viết khác được sắp xếp theo lượt xem từ cao xuống thấp để người dùng tham khảo.
1.4  Giao diện trang biểu mẫu

                                            Hình 18. Liệt kê biểu mẫu
-          Đây là trang giao diện liệt kê những biểu mẫu đã được trường đưa ra, người dùng có thể tải về máy của mình thông qua nút “tải về”.
    

                  Hình 19. Quản lý bài viết
* Các chức năng thêm, sửa, xóa các bài viết đều được admin xử lý trong trang này.

                                         Hình 20. Quản lý thể loại
* Các chức năng thêm, sửa, xóa thể loại đều được admin xử lý trong trang này.

                                                  Hình 21. Quản lý chủng loại
* Các chức năng thêm, sửa, xóa chủng loại đều được admin xử lý trong trang này.

                                                      Hình 22. Quản lý biểu mẫu
* Các chức năng thêm, sửa, xóa biểu mẫu đều được admin xử lý trong trang này.

                                                     Hình 23. Quản lý thông báo
* Các chức năng thêm, sửa, xóa thông báo đều được admin xử lý trong trang này.


                                             Hình 24. Form đăng nhập của admin
Admin sẽ đăng nhập vào trang chức năng Admin thông qua form đăng nhập này.

Ø    Đồ án xây dựng website thư viện tin học trực tuyến để cho người dùng có thể xem và tải tài liệu về khi cần. Qua đó có thể giúp họ tiết kiệm được kinh phí và thời gian. Đồ án đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống thử nghiệm từ những phân tích thiết kế ban đầu. Hệ thống hoạt động tốt giao diện tiện dụng với người dùng. Trong bài em đã sử dụng ngôn ngữ hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL với một số mã nguồn mở được chia sẻ trên mạng. Website đã giải quyết các yêu cầu tối thiểu của người dùng như xem và tải tài liệu.
Ø    Ở đây website còn có khá nhiều hạn chế như việc tài liệu vẫn còn khá ít, các chức năng vẫn còn cơ bản như các website khác, giao diện chưa được bắt mắt và còn nhiều vấn đề cần giải quyết nữa.
Ø    Do có ràng buộc về thời gian và khả năng nên em chưa đưa ra được nhiều chức năng hơn nữa. Trong tương lai em sẽ thêm một số chức năng như: trang tài liệu của tôi. Bên cạnh đó giao diện sẽ được cải thiện hơn, thân thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


        http://www.w3schools.com
        http://hocdelam.com/
        http://2school.vn/
 Slide giáo trình HTML và CSS của công ty DNICT.
 Giáo trình nhập môn mã nguồn mở của thạc sĩ Đoàn Duy Bình.
 Giáo trình thiết kế và lập trình web của thạc sĩ Ngô Đình Thưởng.
 Tống Phước Khải, Lập trình web động với PHP/MySQL.
 Nguyễn Trường Sinh, 2008, Sử dụng PHP & MySQL thiết kế web động, Nhà    Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, năm 2005.

0 comments:

Post a Comment