Get me outta here!

September 24, 2015

Xây dựng Website bán laptop và linh kiện điện tử (Phần 3)Chương 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 

3.1. Giao diện chính của hệ thống


Hình 9. Giao diện chính website

3.2. Trang đăng ký, đăng nhập

Hình 10. Trang đăng nhập

 

Hình 11. Trang đăng ký thành viên

            3.3. Trang quản trịHình 12. Trang quản trị của quản trị viên


KẾT LUẬN

            Đề tài “Xây dựng Website bán laptop và linh kiện điện tử cũng xuất phát từ thực tế ngày nay nhằm tạo một nền tảng cơ sở ban đầu để có thể hỗ trợ thêm cho các bạn muốn thiết kế một Website cho công ty hay một Website cá nhân.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tìm hiểu các kiến thức đã học, kết hợp tra cứu các tài liệu chuyên nghành nhưng do còn hạn chế về thời gian, khả năng và kinh nghiệm nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định nên đề tài đã hoàn thành ở mức độ sau:
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Web PHP & MySQL
- Áp dụng xây dựng ứng dụng thực nghiệm trang đề tài “Xây dựng website bán laptop và linh kiện điện tử”
            Hướng nghiên cứu phát triển:
1.   Tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ PHP & MySQL để có thể đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của người sử dụng, phát triển và tối ưu hóa hệ thống,
2.  Kết hợp ngôn ngữ PHP với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn hơn: SQL Server, Oracle…
3.  Tìm hiểu thêm một số ngôn ngữ, các phần mềm ứng dụng để nâng cao giao diện đồ họa đẹp mắt, thân thiện hơn…
4.   Tiếp tục xây dựng website với quy mô lớn hơn với nhiều ứng dụng, chức năng...
Để hoàn thành đề tài này, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Thanh là người đã quan tâm, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn !

0 comments:

Post a Comment